Home

Polskie Stowarzyszenie Budowniczych Domów Drukuj Email

PSBD jest ogólnopolską organizacją pozarządową zrzeszającą w swoich szeregach ponad 1000 członków. Członkowie PSBD są przedstawicielami szeroko rozumianego środowiska budowlanego w tym firm deweloperskich, budowlanych różnych branż, projektowych, produkcyjnych oraz firm konsultingowych, banków i firm ubezpieczeniowych.

PSBD

Misją PSBD jest wspieranie rozwoju branży budownictwa mieszkaniowego

Dla wypełnienia swojej misji Polskie Stowarzyszenia Budowniczych Domów prowadzi lobbing branżowy wobec państwowych organów ustawodawczych, rządowych i samorządowych.

 

Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:

 • Wspieranie rozwoju przemysłu budowy domów oraz rozwoju technologii budowy domów,
 • Działanie na rzecz standaryzacji przepisów budowlanych oraz zmian istniejących i tworzenia nowych przepisów prawnych w dziedzinie budownictwa,
 • Prowadzenie lobbingu, mającego na celu poprawienie warunków funkcjonowania firm z branży budowlanej, wobec organów rządowych, ustawodawczych i samorządowych.
 • Współpraca z organizacjami krajów unii europejskiej i innych krajów, o podobnych celach działania,
 • Propagowania technologii przyjaznych dla środowiska naturalnego,
 • Współpraca z samorządami, firmami i innymi podmiotami w zakresie efektywnego wykorzystania funduszy,
 • Współpracą z producentami materiałów budowlanych i dystrybutorami tychże w celu osiągnięcia wysokiej jakości i minimalizacji kosztów wytwarzania,
 • Wydawanie publikacji i organizacja szkoleń służących rozpowszechnianiu informacji z dziedziny budownictwa,
 • Organizowanie i prowadzenie na rzecz członków stowarzyszenia doradztwa prawnego, ekonomicznego, technicznego i organizacyjnego,
 • Współpracą z organami administracji państwowej i samorządowej w celu rozwoju budownictwa oraz zwiększenia jego dostępności dla jak największej rzeszy obywateli,
 • Współpracą z innymi stowarzyszeniami i organizacjami krajowymi w kwestiach związanych z rozwojem budownictwa,
 • Udział w pracach organizacji międzynarodowych,
 • Organizowanie międzynarodowych i krajowych wystaw, targów, seminariów itp. związanych z tematem budownictwa,
 • Propagowanie ochrony własności prywatnej,
 • Propagowanie zasad Kodeksu Etycznego Stowarzyszenia.
 

Firmy wspierające

 • Firmy wspierające PSBD
 • Firmy wspierające PSBD
 • Firmy wspierające PSBD
 • Firmy wspierające PSBD
 • Firmy wspierające PSBD
 • Firmy wspierające PSBD
 • Firmy wspierające PSBD
 • Firmy wspierające PSBD
Serwis internetowy zrealizowany w ramach projektu KIGNET - izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.
(Copyright) - Polskie Stowarzyszenie Budowniczych Domów